SERI TOUR GHÉP TRỌN GÓI HÈ 2022

🔥 TOUR GHÉP TOÀN QUỐC GIÁ RẺ HÈ 2022 - Ms. YẾN 0977533705 🔥

HÀ NỘI =>

👉 𝑷𝑯𝑼́ 𝑸𝑼𝑶̂́𝑪 - 4𝑵3Đ (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒋𝒆𝒕 𝒂𝒊𝒓)

Khởi hành: 12/5 - 5.990k/ khách

Khởi hành: 26/5 - 6.290k/ khách

Khởi hành: 02, 09, 16, 23, 30/6 - 6.790k/ khách

Khởi hành: 07, 17, 21, 28/7 - 6.790k/ khách

👉 𝑷𝑯𝑼́ 𝑸𝑼𝑶̂́𝑪 4𝑵3𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 18/5 & - 6.790k/ khách

Khởi hành: 21/5 & 04; 18/6 - 6.890k/ khách

Khởi hành: 03; 10; 17; 24; 31/7 - 6.890k/ khách

Khởi hành: 09; 23/7 & 06/8 - 7.690k/ khách

Khởi hành: 22/6 & 03/8 - 7.790k/ khách

Khởi hành: 02/6 & 11; 18/8 - 7.490k/ khách

👉 𝑷𝑯𝑼́ 𝑸𝑼𝑶̂́𝑪 3𝑵2𝑫 (𝑩𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 21/5; 18/6; 20/8 - 6.690k/ khách

Khởi hành: 9/7; 23/7; 6/8 - 7.790k/ khách

👉 𝑸𝑼𝑨̉𝑵𝑮 𝑩𝑰̀𝑵𝑯 4𝑵3𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 26/5 & 01; 02; 09; 15; 16; 22/6 - 4.790k/ khách

Khởi hành: 06; 20/7 & 03; 11, 17; 18; 25/8 – 4.790k/ khách

Khởi hành: 23; 30/6 & 14; 28/7 – 4.990k/ khách

👉 𝑩𝑰𝑬̂̉𝑵 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑳𝑬̣̂ - Đ𝑶̣̂𝑵𝑮 𝑷𝑯𝑶𝑵𝑮 𝑵𝑯𝑨 3𝑵4𝑫 (𝒄𝒉𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 4 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̀𝒂))

Khởi hành: 27/5 - 3.690k/ khách

Khởi hành: 10; 24/6 – 3.990k/ khách

Khởi hành: 08; 22/7 – 3.990k/ khách

👉 𝑸𝑼𝒀 𝑵𝑯𝑶̛𝑵 - 𝑷𝑯𝑼́ 𝒀𝑬̂𝑵 4𝑵3𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 17; 31/5 & 14/6 - 5.790k/ khách

Khởi hành: 28/5 - 5.890k/ khách

Khởi hành: 28/6; 12 & 26/7 - 6.190k/ khách

Khởi hành: 25/6 & 09; 23/7 - 6.390k/ khách

👉 𝑸𝑼𝒀 𝑵𝑯𝑶̛𝑵 – 𝑻𝑼𝒀 𝑯𝑶̀𝑨 4𝑵3𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 23/5 & 06; 20/6 - 5.990k/ khách

Khởi hành: 27/6 & 11; 25/7 - 6.090k/ khách

Khởi hành: 27/5 & 12; 26/8 - 6.290k/ khách

Khởi hành: 01; 15; 29/7 - 6.890k/ khách

👉 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 - 𝑫𝑨 𝑳𝑨𝑻 5𝑵4𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 14/5 & 22/8 - 6.790k/ khách

Khởi hành: 17/6 & 22/8 - 7.190k/ khách

Khởi hành: 02; 30/7 - 7.790k/ khách

Khởi hành: 23/6 & 21/7 - 8.190k/ khách

👉 𝑫𝑨 𝑳𝑨𝑻 3𝑵2𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 14/5 & 22/8 - 6.790k/ khách

Khởi hành: 17/6 & 22/8 - 7.190k/ khách

Khởi hành: 02; 30/7 - 7.790k/ khách

Khởi hành: 23/6 & 21/7 - 8.190k/ khách

👉 Đ𝑨̀ 𝑵𝑨̆̃𝑵𝑮 - 𝑩𝑨̀ 𝑵𝑨̀ - 𝑯𝑶̣̂𝑰 𝑨𝑵 4𝑵3𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 25/5 & 01/6 - 5.990k/ khách

Khởi hành: 22/6 & 02, 13, 16, 27/7 – 6.290k/ khách

👉 𝑪𝑨̂̀𝑵 𝑻𝑯𝑶̛ - 𝑺𝑶́𝑪 𝑻𝑹𝑨̆𝑵𝑮 - 𝑩𝑨̣𝑪 𝑳𝑰𝑬̂𝑼 - 𝑪𝑨̀ 𝑴𝑨𝑼 4𝑵3𝑫 (𝒃𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒂𝒊𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔)

Khởi hành: 11, 28/5 & 04, 08, 18/6 - 7.090k/ khách

Khởi hành: 14/5 & 06/8 – 7.290k/ khách

Khởi hành: 25/6 & 02, 06, 16, 23, 27/7 – 7.490k/ khách

👉 𝑯𝑨̀ 𝑵𝑶̣̂𝑰 - 𝑷𝑳𝑬𝑰𝑲𝑼 - 𝑩𝑼𝑶̂𝑵 𝑴𝑬̂ 𝑻𝑯𝑼𝑶̣̂𝑻 4𝒏3𝒅 ( 𝑩𝒂𝒚 𝑽𝑵𝑨)

Khởi hành: 14/5; 21/5 - 5.490k/ khách

 

✅CHÙM TOUR QUỐC TẾ GIÁ RẺ THÁNG 5,6,7,8 - Hotline 0977533705 ✅ 

HÀ NỘI =>

👉 Singapore 4* 4N/3Đ Giá 19=2.990.000đ

👉 Thái Lan 4* 5N/4Đ Giá 8.990.000đ

👉 Dubai 4* 6N/5Đ Giá 25.900.000đ

👉 Châu Âu 3* 9N/8Đ Giá 52.900.000đ

👉 Bali Indonesia 4* 5N/4Đ Giá 12.9000.000đ

👉 Anh Scotland 3* 10N/9Đ Giá 73.900.000đ

👉 Thổ Nhĩ Kỹ 3* 8N/7Đ Giá 36.900.000đ

👉 Mỹ tháng 10 mới bắt đầu phỏng vấn cấp visa mới – Khách có visa sẵn muốn đi tour xin liên hệ trực tiếp

Số lượng có hạn. Liên hệ em Yến 0977533705

DU LỊCH HANDETOUR

Đc: 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Email: noidia@handetour.com

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Viết Bình luận

Facebook Handetour.vn Zalo Handetour.vn Messenger Handetour.vn 0977533705