Thêm 6 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ VH,TT&DL vừa ban hành quyết định (số 3609/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2018) về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

hdt1

Theo đó, trong đợt này, có 6 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những di sản này thuộc địa bàn các tỉnh/ thành phố: Hà Giang, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Cụ thể, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận bao gồm:

1/ Lễ cúng rừng của người Phù Lá (xã Nàn Sỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang)

2/ Lễ hội Nàng Hai (Cầu Trăng) của người Tày Ngạn (xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)

3/ Lễ hội Đền Thanh Liệt (xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

4/ Lễ hội Làng Thượng Liệt (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

5/ Lễ hội Đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

6/ Lễ hội Đình Thọ Vực (xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Quyết định nêu rõ Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản di văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, Sở VH,TT&DL các tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa và Tuyên Quang, các tổ chức, cá nhân liên quan tới các di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Viết Bình luận

Facebook Handetour.vn Zalo Handetour.vn Messenger Handetour.vn 0977533705