Lên Tây Bắc 2/9 check - in mùa vàng

Lên Tây Bắc 2/9 check - in mùa vàng

Tháng 9 về, từ Mù Cang Chải, Lìm Mông (Yên Bái), Lao Chải, Y Tý, Tả Van, Tả Phìn (Lào Cai) đến Hoàng Su Phì (Hà Giang)…, trải dài những cung ruộng bậc thang no tròn mùa lúa chín, tạo nên một mùa vàng tuyệt đẹp trên...Xem tiếp